วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"Computer tomography"

เทคโนโลยีประเภทการแพทย์

" เครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ "

คำถาม : เครื่องเอกซ์เรย์มีประโยชน์อย่างไร?
ตอบ      : ประเมินลักษณะทางกายวิภาคของอวัยวะต่างๆ และในด้านการทำงานโดยร่วมกับการฉีดสารทึบรังสี เพื่อดูการทำงานของเนื้อเยื่อในอวัยวะนั้นๆ และลักษณะของหลอดเลือดทำให้สามารถแสดงภาพได้ในมุมมองต่างๆ และภาพ 3 มิติ ซึ่งมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มารูปภาพ : http://www.wrwhos.org/th/images/stories/untitled-121.png

      
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์คืออะไร?
      เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ ซีที สแกน (CT scans) เป็นหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรคชนิดหนึ่ง โดยเป็นการใช้รังสีเอกซ์มาสร้างภาพ 2 มิติเป็นส่วนๆ ของกระดูก เนื้อเยื่อ และเส้นเลือดในร่างกาย ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะนำภาพแต่ละชิ้นมารวมกันเพื่อสร้างภาพ 3 มิติของส่วนต่างๆ ในร่างกาย กล้องที่ใช้ในการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นั้นจะมีการหมุนไปรอบๆ ลำตัว ซึ่งแตกต่างกับการเอกซเรย์ที่ใช้กล้องอยู่กับที่ ทำให้เห็นภาพที่ละเอียดชัดเจนมากขึ้น

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.honestdocs.co/ct-scan


Medical Technology

"Computer tomography"

Question : How useful is the X-ray?
Answer : Assess the anatomy of the organs. And in the workplace with the injection of radiation. To see the work of the tissue in that organ. And the characteristics of the arteries can be displayed in various views and 3D images, which contribute to the diagnosis of the disease effectively.

What your think?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Q & A

INTERNET


1.What is the internet?
answer : International computer networks with direct access to institutions or agencies to facilitate access to major users worldwide. Can search information and information. Including file copy. And some programs are available.

Sumary(สรุป)

           
อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
    : อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้  สำหรับคำว่า internet หากแยกศัพท์จะได้มา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และคำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย IP (Internet protocal) Address

References (แหล่งอ้างอิง)


2.What is the Internet infrastructure?
answer : Contains local network. Regional level And the international level is linked together. From one computer network to another network. The speed and quality are different. It depends on the shape of the communication. And the media used to link
network.

Sumary(สรุป)
โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยอะไรบ้าง?
:โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังเครือข่ายอื่น ด้วยความเร็วและคุณภาพที่่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแปปการสื่อสาร และสื่อที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่าย

References (แหล่งอ้างอิง)


3.What is a web page?
answer : A window that can display numbers, letters, pictures, music or videos. In all the pages that contain this information within the site.

Sumary(สรุป)


เว็บเพจคืออะไร?
:หน้าต่างที่สามารถแสดงข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เพลง หรือวีดีโอ โดยในทุกหน้างต่างที่มีข้อมูลเหล่านี้ภายในเว็บไซต์นั้น

References (แหล่งอ้างอิง)4.What is the name of the data?
answer : Requested file name, such as hypertext file, image file, video file, audio file.

Sumary(สรุป)
ชื่อข้อมูลคืออะไร
:ชื่อไฟล์ที่ร้องขอ เช่น ไฟล์ไฮเปอร์ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์เสียง ในกรณีที่ยูอาร์แอลระบุเฉพาะชื่อโดเมนโดยไม่ระบุเส้นทางเส้นทางเข้าถึงไฟล์ และ/หรือชื่อไฟล์ มีความหมายว่าให้เข้าถึงหน้าหลักหรือโฮมเพจ (้home page) ของเว็บเซิร์ฟนั้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการเข้าถึงชื่อไฟล์ที่กำหนดไว้ เช่น index.html, main.php และ default.asp

References (แหล่งอ้างอิง)
หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หน้า159
5.What is a search engine?
answer : The program is designed as a search engine, which is used for finding information on websites or websites used for searching information. We are called Web Search Engine.

Sumary(สรุป)

โปรแกรมค้นหาคืออะไร?
 :โปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ ค้นหาข้อมูล ซึงโปรแกรมที่ใช้สำหรับคนหาข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูล เราจะเรียกว่า Web Search Engine ( เว็บเสิร์ชเอนจิน ) ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลโดยที่เราต้อง กรอก ข้อมูลที่ต้องการค้นหาซึ่งคำเหล่านั้นเราจะเรียกว่า Keyword (คีย์เวิร์ด) ซึ่งผลลัพธ์จะต้องการก็จะแสดงผลมาให้ทางผู้ค้นหาทราบ ซึ่งข้อดีจะช่วยการค้นหานั้นประสบความสำเร็จ ได้ข้อมูลที่ตรงกับ Keyword มากที่สุด

References (แหล่งอ้างอิง)

6.What does the search operator  ( )  mean?
answer : A document that contains only one word that appears within parentheses. 

Sumary(สรุป)
ตัวดำเนินการ ค้นหา () มีความหมายว่าอย่างไร?
เอกสารที่มีคำระบุไว้โดยมีเฉพาะคำใดคำหนึ่งที่ปรากฏภายในวงเล็บ เข่น Ontario Canada ( cake OR branch) เป็นการค้นหาเอกสารที่มีคำว่า Ontario Canada และคำว่า cake หรือ Branch คำใดคำหนึ่ง

References (แหล่งอ้างอิง)


7.Web 1.0 and Web 2.0 differences?
answer : Web1.0. Update web page information has created a difficult viral evaluation. Because one way communication. Web2.0 can communicate in both Web and Web. Can create a viral phenomenon. Can be unlimited information. And the data will be screened throughout.

Sumary(สรุป)
เว็บ 1.0 และ เว็บ 2.0 ต่างกันอย่างไร?
: Web1.0 แก้ไขอัพเดทข้อมูลต่างๆในหน้าเว็บได้สร้างเรตติ้งแบบปากต่อปากได้ยาก เนื่องจากสื่อสารทางเดียว ให้ข้อมูลความรู้แบบตายตัว แต่ Web2.0 สามารถสื่อสารตอบโต้ได้ทั้งผู้สร้างเว็บและผู้ใช้เว็บ สามารถสร้างปรากฏการณ์แบบปากต่อปากได้  สามารถต่อยอดข้อมูลต่างๆออกไปได้ไม่จำกัด และข้อมูลจะถูกตรวจสอบคัดกรองอยู่ตลอด

References (แหล่งอ้างอิง)
8.What is a blog?
answer : One form of website The appearance is similar to writing a diary or personal record. There are systems where readers and authors can exchange opinions. Through the comment system of the blog.

Sumary(สรุป)

บล็อกคืออะไร?
: คำว่า "Blog" มาจากคำเต็มว่า "Weblog" (ตัด We ทิ้ง คงเหลือแต่ blog) ซึ่งโดยนัยแล้วหมายถึง การบันทึกข้อมูล(Log) บน เว็บ(Web) นั่นเอง เป็นเว็บไซด์รูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่ หรือ บันทึกส่วนตัว  มีระบบที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ โดยผ่านทางระบบ Comment ของบล็อก

References (แหล่งอ้างอิง)


9.What can we do with Blogger blogs?
answer : - make a personal diary Write a personal story To share experiences
                - Make a website of a company or agency that is not very formal.
                - make a sale online
                - Make money online through the Internet in various forms.
               - Make any web site that is not illegal or wrong conditions of use.

Sumary(สรุป)

เราใช้บล็อก Blogger ทำอะไรได้บ้าง?
: การใช้งานบล็อกที่ Blogger จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายมาก แล้วแต่จะทำเนื้อหาด้านใด เกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องส่วนตัว วิชาการ ค้าขาย อัล บัมภาพ ฯลฯ แต่ห้ามใช้ในทางที่ผิดเงื่อนไขการใช้งานตามที่ Google กำหนด ตัวอย่างการใช้งาน Blogger แบบต่างๆ 
-ทำไดอะรี่ส่วนตัว ไว้เขียนเรื่องราวส่วนตัว เพื่อแชร์ประสบการณ์
-ทำเว็บไซต์ของร้านค้า บริษัท หรือหน่วยงาน ที่ไม่เน้นความเป็นทางการมากนัก
- ทำเว็บขายของออนไลน์
- ทำเว็บบล็อกหาเงินผ่านเน็ตในรูปแบบต่างๆ
-ทำเว็บแนวใดก็ได้ที่ไม่ผิดกฏหรือผิดเงื่อนไขการใช้งาน

References (แหล่งอ้างอิง)


วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ตอบคำถาม เอกสาร ข้อมูล ตัวแปร

ตอบคำถาม เอกสาร ข้อมูล ตัวแปร

ออนไลน์ 1  

1. ตัวแปร aaa  ถูกต้อง
2. ตัวแปร string ถูกต้อง
3. a_b ถูกต้อง
4. ตัวแปร 007่james ผิด
5. ตัวแปร Compu9 ผิด


ออนไลน์ 2

1. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ a = = b

ผลลัพธ์ที่ได้ False

2. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ a ! =  b

ผลลัพธ์ที่ได้ True

3. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ a < b 
ผลลัพธ์ที่ได้ False
4. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ a < = b
ผลลัพธ์ที่ได้ False
5. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ a > b
ผลลัพธ์ที่ได้ True
6. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ a > = b
ผลลัพธ์ที่ได้ True

ออนไลน์ 3
1. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ !a
ผลลัพธ์ที่ได้ False
2. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ a && b
ผลลัพธ์ที่ได้ False
3. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ a | | b
ผลลัพธ์ที่ได้ True
4. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ a ^ b
ผลลัพธ์ที่ได้ True

ออนไลน์ 4

1. ตัวดำเนินการเพิ่มค่า ลดค่า และ String a = b + + 
ผลลัพธ์ที่ได้ 37
2. ตัวดำเนินการเพิ่มค่า ลดค่า และ String a = + + b
ผลลัพธ์ที่ได้ -
3. ตัวดำเนินการเพิ่มค่า ลดค่า และ String a = b - -
ผลลัพธ์ที่ได้ 32
4. ตัวดำเนินการเพิ่มค่า ลดค่า และ String a = - - b
ผลลัพธ์ที่ได้ -
5. ตัวดำเนินการเพิ่มค่า ลดค่า และ String a + b
ผลลัพธ์ที่ได้ -

ออนไลน์ 5

1. g = int.Parse(textBox1.Text);
คำอธิบาย แปลงข้อมูลชนิดStringที่รับจากtextbox1เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
2. h = int.Parse(" 111 ");
คำอธิบาย - 
3. i  = double.Parse(textBox1.Text);
คำอธิบาย แปลงข้อมูลชนิดStringที่รับจากtextbox1เป็นตัวเลขทศนิยม
4. j =  double.Parse( " 99.99");
คำอธิบาย -
5. int k = 10; textBox1.Text = k.ToString();
คำอธิบาย แปลงข้อมูลชนิดintให้เป็นตัวอักษร
6. l = DateTime.Now.ToString();
คำอธิบาย แปลงข้อมูลวันเวลาให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://krufern32101.blogspot.com/2017/08/blog-post_9.html

รู้กันด้วยชั่วโมงโค้ดของฉัน

Minecraft
         การเรียนเรื่องโค้ดนี้ทำให้เรารู้เรื่องโค้ดมากขึ้น ถึงโค้ดที่เขียนจะยากไปบ้างแต่ก็สนุกดีเข้าใจเป็นบางเรื่อง เพราะเวลาเรียนอาจจะถามแต่โค้ดเพื่อนทำให้เราไม่เข้าใจมันจึงเป็นปัญหาสำหรับดิฉันทำให้งงกับโค้ดแต่พอได้ฝึกทำก็ทำให้เข้าใจโค้ดมากขึ้น
ชื่อ: นางสาวณัฐนันท์  นามสกุล : แสงวรรณ  ชื่อเล่น : เตย  ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/4  เลขที่ : 28
สายการเรียน : วิทย์ - คณิต (EIS)
แนวทางการศึกษาต่อ : คณะทันตแพทย์
การประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเขียนโปรแกรม :  นำไปใช้ในการเรียนคอมพิวเตอร์ในการศึกษาขั้นต่อไป
คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถามบทที่ 7เรื่อง  การพัฒนาโปรแกรม


10.ภาษาใดไม่ได้เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่แท้จริง
ตอบ ข้าพเจ้าคิดว่า ภาษาที่ไม่ได้ใช้เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์คือ HTML

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตอบคำถามบทที่ 5 

เรื่อง  อินเทอร์เน็ต


6.การกระทำใดสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ตอบ ข้าพเจ้าคิดว่าต้องติดตั้งและใช้โปรแกรมตรวจสอบเว็บไซต์ที่น่าสงสัย


อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

         

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

Seal of the Royal Command of Thailand          มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”
          มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า
                อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
                 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
                “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึง แหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
                “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
                         ➤ (๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
                          ➤(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
                “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
                “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
                “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


ขอขอบคุณรูปภาพจากhttp://nondrivel.blogspot.com/2015/06/4.html
     มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

"Computer tomography"

เทคโนโลยีประเภทการแพทย์ " เครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ " คำถาม : เครื่องเอกซ์เรย์มีประโยชน์อย่างไร? ตอบ        :   ประเมิ...